Advokáti

JUDr. Rastislav Smieško – advokát

Ukončil právnické vzdelanie II. stupňa (Mgr.) v roku 2000 na Univerzite Komenského v Bratislave a rigorózne konanie (JUDr.) v roku 2002 na Univerzite Komenského v Bratislave. Vlastnú advokátsku prax poskytuje od roku 2003. Ako advokát je členom Slovenskej advokátskej komory a zapísaný je pod číslom 2033.

Zameriava sa najmä na obchodné právo a právo obchodných spoločností, občianske právo, právo nehnuteľností, bytové právo, pracovné právo, rodinné právo a v tejto súvislosti aj na zastupovanie klientov pred súdmi a ostatnými orgánmi. V trestnom práve zastupuje klientov - obchodné spoločnosti ako aj fyzické osoby v rozsahu uplatnenia náhrady škody a s tým súvisiacich práv klientov pred súdmi a ostatnými orgánmi. Zahraničným klientom poskytuje právne služby v anglickom a nemeckom jazyku.