Advokátska kancelária JUDr. Rastislava Smieška poskytuje klientom komplexný právny servis s cieľom vytvárať bezpečné právne prostredie pre rozvoj ich podnikania a realizáciu obchodných stratégií klientov ako aj pre spokojnosť klientov – fyzických osôb v riešení ich osobných problémov a uplatňovaní ich súkromných požiadaviek. Jej cieľom je poskytovať klientom kvalitné právne služby a právne poradenstvo na najvyššej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne.

Advokátska kancelária sa so svojimi klientami usiluje budovať dlhotrvajúce vzťahy založené na otvorenom dialógu a individuálnom prístupe. Hlavným cieľom advokátskej kancelárie je v čo najväčšej možnej miere vyhovieť potrebám klienta s dôrazom na dobré informovanie klienta a spätnú väzbu medzi klientom a advokátom.

Advokátska kancelária spolupracuje s ďalšími advokátmi a advokátskymi kanceláriami v Slovenskej republike ako aj s advokátmi a advokátskymi kanceláriami v zahraničí ( najmä v Rakúsku, Nemecku a Belgicku ) a ďalšími externými špecialistami z rôznych oblastí. Vysoká odborná úroveň je posilnená prostredníctvom spolupráce s notárskymi a exekútorskými úradmi, prekladateľmi a tlmočníkmi, daňovými poradcami a s ďalšími odborníkmi. 

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením. Advokátska kancelária poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.